Vítejte na webu Geologie!
Co je to geologie?

Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody. Zkoumá stavbu, složení a historický vývoj Země. Geologie popisuje strukturu Země na povrchu a pod ním. Také procesy, které tuto strukturu formulovaly.


Geologie je velmi široká věda a je členěna na specializované podobory:

• Srukturní geologie - zabývá se studiem geologických struktur(jako jsou zlomy atd.).
• Dynamická geologie - zabývá se dynamickými jevy a dělí se na endogenní a exogenní geologii.
• Historická geologie - snaží se zmapovat časové události ve vývoji Země.
• Geochemie - zaměřuje se na studium chemického složení Země.
• Mineralogie - věda zabývající se minerály (nerosty).
• Ložisková geologie - zabývá se studiem rud, nerud a kaustobiolitů.
• Tektonická geologie - zabývá se výstavbou Zemské kůry.
• Geonika - sleduje dopady činností člověka na přírodní prostředí.
• Paleontologie - věda o životě v minulých geologických obdobích.


Geologické obory:

•Fyzická geografie
•Geoetika
•Geochemie
•Geofyzika
•Geoinformatika
•Geomorfologie
•Geonika
•Geotechnika
•Gemologie
•Glaciologie
•Inženýrská geologie
•Hydrogeologie
•Karsologie
•Ložisková geologie
•Mineralogie
•Petrologie
•Paleontologie
•Paleogeografie
•Paleoklimatologie
•Paleomagnetismus
•Vulkanologie
•Sedimentologie
•Stratigrafie


Kdo je to geolog?

Geolog je člověk, který se zabývá geologii. Jeho práce spočívá ve sběru vzorků a ve vytváření geologických map. Mezi jeho pomůcky patří kladívko pro sběr vzorků a geologický kompas. Člen posádky Apolla 17 Harrison H.Schmitt byl geolog. Je to jediný vědec, který se doposud dostal na Měsíc.
Tento web s názvem Geologie.euweb.cz bude hodnocen podle následujících kritérii: